Ważne terminy

25 września 2020 Przesłanie zgłoszenia za pomocą formularza rejestracji wraz ze streszczeniem referatu w języku polskim oraz angielskim na min. 250 wyrazów
2 października 2020 Akceptacja zgłoszeń
9 października 2020 Szczegółowy program
10 października 2020 Termin nadsyłania pełnych tekstów artykułów
23 października 2020 III Ogólnopolskie Seminarium Spark Plasma Sintering