Szczegółowy program seminarium

08:00 - 08:30Rejestracja Uczestników
08:30 - 08:45Otwarcie SeminariumDariusz Garbiec
Michał Kwiecień
Mikołaj Hauke
08:45 - 09:00Prezentacja Sieci Badawczej ŁukasiewiczMichał Janasik
SESJA IPrzewodniczący sesjiPiotr Klimczak
Dariusz Garbiec
09:00 - 09:30Narzędzia stosowane w procesie FAST/SPSAlexander Laptev
09:30 - 09:50Kompozyty kontrolowane morfologicznie: nowe materiały do zastosowań w środowiskach ekstremalnychOlivia A. Graeve
09:50 - 10:10Spiekanie iskrowo-plazmowe ceramiki: od kontrolowania mikrostruktury do rozwoju złożonych kształtówClaude Estournès
10:10 - 10:30Wytwarzanie materiałów wspomagane polem elektrycznym (FAME)Salvatore Grasso
10:30 - 10:50Działalność badawcza Powder Metallurgy Group (GTP) w UC3M i IMDEA Materials Institute z wykorzystaniem technik spiekania wspomaganego polem elektrycznymJosé M. Torralba
10:50 - 11:10Dogęszczanie wytwarzanych przyrostowo elementów o otwartej porowatości za pomocą pseudo-izostatycznego spiekania iskrowo-plazmowegoJohannes Trapp
11:10 - 11:20Przerwa kawowa
SESJA IIPrzewodniczący sesjiAndrea García-Junceda
Lucyna Jaworska
11:20 - 11:40Właściwości termoelektryczne chalkogenków na bazie AgSbTe2 i In0,67In2S4Paweł Wyżga
11:40 - 12:00Materiały ceramiczne stosowane w uszczelnieniach mechanicznych wytwarzane za pomocą SPSTomasz Rybak
12:00 - 12:20Spiekanie iskrowo-plazmowe SPS borków wolframu z dodatkiem cyrkonuRafał Psiuk
12:20 - 12:40Mikrostruktura i przewodnictwo cieplne kompozytów ZrO2-MWCNT wytworzonych metodą FAST/SPSMaria Wiśniewska
12:40 - 13:00Wpływ parametrów procesu spiekania iskrowo-plazmowego (FAST/SPS) na wybrane właściwości fazy MAX Ti3SiC2 i kompozytu na jej osnowieJakub Wiśniewski
13:00 - 13:20Materiały o unikalnej jakości – spieki z proszków metali, stopów metali, a także kompozytów ceramicznych i metalowych – technologia U-FASTKatarzyna Jach
13:20 - 14:00Obiad
SESJA IIIPrzewodniczący sesjiMarcin Chmielewski
Dariusz Oleszak
14:00 - 14:40Pokaz urządzenia U-FASTKatarzyna Jach
14:40 - 15:00Wpływ czystości proszków cyrkonu i dodatków stopowych na spiekalność cyrkonuLucyna Jaworska
15:00 - 15:20Spiekane metodą SPS kompozyty SiC-Al oraz ich własności tribologiczneMarcin Madej
15:20 - 15:40Spiekanie kompozytów ceramicznych z regularnym azotkiem boru metodą SPSPiotr Klimczyk
15:40 - 16:00Wpływy dodatku węgla i molibdenu na właściwości kompozytów tytanowych umacnianych nanokrystalicznymi węglikami TiC wytworzonymi techniką SPSPaweł Figiel
16:00 - 16:20Złącza lutowane wytwarzane techniką SPS/FASTKamil Kaszyca
16:20 - 16:30Przerwa kawowa
SESJA IVPrzewodniczący sesjiAlexander Laptev
16:30 - 16:50Produkcja poprzez łączone drukowanie 3D i spiekanie iskrowo-plazmoweEugene A. Olevsky
16:50 - 17:00Zakończenie SeminariumDariusz Garbiec
Michał Kwiecień
Mikołaj Hauke

Pobierz program szczegółowy (pdf)