Komitet organizacyjny

dr inż. Dariusz Garbiec – Przewodniczący

lic. Agnieszka Fiutowska

mgr Joanna Kapusta

mgr Elżbieta Karpińska-Pawlak

dr hab. inż. Piotr Klimczyk, prof. Ł-KIT

mgr inż. Marcin Podsiadło

dr inż. Piotr Putyra

mgr inż. Rafał Rubach

mgr Anna Samek-Bugno

lic. Małgorzata Słodzinka

mgr inż. Maria Wiśniewska