O seminarium

Celem III Ogólnopolskiego Seminarium Spark Plasma Sintering jest integracja polskiego i zagranicznego środowiska naukowego oraz przemysłu związanego z tą nowoczesną technologią konsolidacji materiałów proszkowych. Podczas seminarium nastąpi prezentacja postępu w badaniach materiałów i rozwoju technologii, wymiana doświadczeń oraz poglądów.

Z wielką przyjemnością informujemy, iż seminarium zostało objęte patronatem Prezesa Sieci Badawczej Łukasiewicz – dr. Piotra Dardzińskiego.

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa wszystkich zainteresowanych tematyką seminarium, w szczególności polskie przedsiębiorstwa i instytucje naukowe korzystające z technologii SPS. Tegoroczna edycja seminarium, ze względu na pandemię koronawirusa SARS-CoV-2, odbędzie się w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MS Teams.

Organizatorzy zapewniają:
– materiały seminaryjne (zeszyt streszczeń referatów),
– możliwość publikacji tekstu wygłoszonego referatu w czasopiśmie „Journal of Applied Materials Engineering”  (poprzednio „Prace Instytutu Odlewnictwa”) po przejściu procedury recenzowania w zeszycie 4/2020.