Adres do korespondencji

Komitet organizacyjny III Ogólnopolskiego Seminarium Spark Plasma Sintering

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Obróbki Plastycznej
ul. Jana Pawła II 14
61-139 Poznań
3sps@inop.poznan.pl
tel. 61 657 05 55 w. 363